Saturday, 8 December 2012

CONTOH RPH KSSR TAHUN 2


Rancangan Pelajaran Harian

TAHUN                     : 2 MERAH

BIL. MURID              : 17 ORANG

MASA                        : 30 minit

TEMA                        : KEBUDAYAAN,KESENIAN DAN ESTETIKA

TAJUK                      : Pakaian Tradisional Masyarakat Malaysia

Standard Kandungan : 
4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur                                                .

FOKUS UTAMA :
Standard Pembelajaran  
4.4.1 Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul serta memahami maksud pantun yang dilafaz menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.
                                                     
Standard Kandungan   
1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonansi yang betul
                                                   
FOKUS SAMPINGAN :
Standard Pembelajaran 
1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonansi yang betul menggunakan ayat majmuk

OBJEKTIF : 
Pada akhir pengajaran, murid dapat:
1. melafazkan pantun dengan sebutan yang jelas dan yang betul dan memadankan maksud pantun dengan  gambar yang betul                                             
2.bercerita tentang pakaian tradisional dengan sebutanyang jelas dan intonasi yang betul menggunakan   ayat  tunggal dan majmuk
                                             
PENGISIAN KURIKULUM :
i. Ilmu: Kajian Tempatan
ii. Nilai: Kerjasama, Hormat-menghormati

KBT                           : Kreativiti dan Inovasi , Belajar Cara Belajar – bacaan intense

SISTEM  BAHASA  Tatabahasa: Kata nama khas

MEDIA                       : Teks bacaan, kad gambar, lembaran kerja                                          


 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

LANGKAH
DAN MASA
AKTIVITI
PENGISIAN  KURIKULUM
CATATAN

Langkah 1

5 MINIT         

     1.    Murid menamakan pakaian   
    tradisional yang dipakai oleh  
    murid.
     2.    Murid dan guru bersoal jawab  
     tentang setiap gambar mengikut   
     maklumat pemakainya:
    - siapa yang memakai?
     - Bila baju ini dipakai?
KP:
Verbal linguistik
KB:
Menjana idea
Kreativiti dan inovasi

- frasa persediaan
-frasa imaginasi
-frasa perkembangan
-frasa tindakan
 
gambar pakaian tradisional

Langkah 2

10 MINIT 

     1.    Murid dibimbing melafazkan   
    pantun 2 kerat dengan sebutan      
    dan intonasi yang betul.

     2.    Murid melafazkan pantun 2  
     kerat secara kelas dan secara    
      berkumpulan.

     3.    Murid melafazkan pantun 2 kerat    
           secara individu dengan sebutan 
          dan intonasi yang betul.

4   Murid-murid diminta melekatkan 
      kad perkataan pada gambar  
      pakaian yang  sesuai.

5   Murid diminta bercerita 
     menggunakan ayat majmuk     
     tentang pakaian yang telah

Verbal linguistik
KB:
Menghubungkait

Kreativiti dan inovasi

- frasa persediaan
- frasa imaginasi
-frasa perkembangan
-frasa tindakan


Lampiran 2- teks pantun


Baju kurung baju Melayu,
Dipakai anggun orang Melayu
 
Perut kenyang makan taufu,
Loh riang memakai samfu.
 
Pergi ke kedai membeli roti,
Pak Thurai memakai dhoti.

Media:
- Gambar
Pakaian tradisional

Kad gambar


Kad perkataan

                      baju Melayu
baju kurung
ceongsam
samfu
dhoti
sariLangkah 3

10 MINIT
      1.    Murid diedarkan lembaran 
     kerja 1.

2. Murid membaca dan     
    memadankan ayat dengan  
    gambar.

3. Murid membandingkan 
    perbezaan pakaian bagi setiap   
    kaum.

4. Murid diedarkan baju tradisional    
    yang menggambarkan kaum di 
    Malaysia mengikut imaginasi   
    mereka.
KP:
Verbal linguistik
Kreativiti dan inovasi
- frasa persediaan
- frasa imaginasi
-frasa perkembangan
-frasa tindakanLembaran Kerja


Langkah 4

5 MINIT
Pentaksiran

      1.    Murid diedarkan kad pantun.

 2. Murid melafazkan pantun dalam  
     kumpulan dan dibimbing oleh  
     murid.
KP:
Verbal linguistik

Pantun
 

Baju kurung baju Melayu,

Dipakai anggun orang Melayu.


Perut kenyang makan taufu,

Loh riang memakai samfu.


                Pergi ke kedai membeli roti,
Pak Thurai memakai dhoti

2 comments:

  1. RPH ini adalah sebagai panduan... Jika terdapat kesilapan... Sill bering tunjuk ajar... Terima kasih

    ReplyDelete
  2. RPH yang baik dan pantun yang menarik, sesuai dengan tema.

    ReplyDelete